Innlegg i regi av ambassaden

Innlegg i regi av ambassaden

I oktober var Smarte Byer Norge invitert av den norske ambassaden i Slovakia til å holde innlegg om hvordan vi i Norge samarbeider om å samskape smarte bærekraftige byer og samfunn. Det er ikke første gang vi er i Slovakia og holder innlegg. EU konferansen i Bratislava tidligere i år var forrige anledning hvor Smarte Byer Norge fikk fremme arbeidet.

INVITASJON: Kamera og sensor - trygghet eller overvåkning?

INVITASJON: Kamera og sensor - trygghet eller overvåkning?

Det har vært en rivende utvikling i bruken av kameraovervåkning og sensorer. Dette kan for enkelte oppleves som trygghet, for andre en belastning. Kanskje gir det også publikum urealistiske forventninger til utrykning om en uønsket hendelse inntreffer? Dette vil Oslo Politidistrikt se nærmere på, og Smarte Byer Norge er sammen med deg som bor i byen invitert med på råd

INVITASJON: Bli med å sett ditt preg på fremtidens transport

INVITASJON: Bli med å sett ditt preg på fremtidens transport

Smarte Byer Norge er invitert av Forskningsrådets Transport 21 til å gi innspill på høringsnotatet “Smart Transport”. Det er en stor anerkjennelse av arbeidet til Smarte Byer at vi er invitert med i prosessen. Vi spiller på lag med våre medlemmer, og vil selvsagt få inn dine synspunkter og inviterer nettopp deg til å komme med innspill.

Verdens beste utgangspunkt for smarte byer

Verdens beste utgangspunkt for smarte byer

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg er smartbyentusiast og -forkjemper. I mai i år var han med på å legge frem et forslag for Regjeringen om å utarbeide en nasjonal strategi for smarte byer i Norge. Forslaget ble nedstemt, men Solberg mener Norge med vårt sosialdemokrati og nordiske samfunnsmodell har nesten verdens beste utgangspunkt for å utvikle smarte byer. Smarte Byer Norge har spurt han om hva som er status på det nasjonale smartbyarbeidet nå.