Nyhet

INVITASJON: Kamera og sensor - trygghet eller overvåkning?

INVITASJON: Kamera og sensor - trygghet eller overvåkning?

Det har vært en rivende utvikling i bruken av kameraovervåkning og sensorer. Dette kan for enkelte oppleves som trygghet, for andre en belastning. Kanskje gir det også publikum urealistiske forventninger til utrykning om en uønsket hendelse inntreffer? Dette vil Oslo Politidistrikt se nærmere på, og Smarte Byer Norge er sammen med deg som bor i byen invitert med på råd