Smartbydugnaden 2020

SMARTBYDUGNADEN 2020

SAVE THE DATE


31.03 - 1.04.2020


MEET ULLEVÅL, OSLO

Nyheter

Fra Arendalsuka 2019

Vi fulgte opp suksessen med Arendalsuka i fjor. Også i år kom det så mange at vi måtte streame ut i gangen. Fokus på Arandalsuka 2019 var hvordan vi skal samskape på tvers av offentlig / privat og over landegranser.

Dette skjer

Kontakt meg dersom du har et event, seminar, frokostmøte eller lignende som er av interesse for våre medlemmer; line@smartebyernorge.no

Arkiv

 

Blogg

Om Smarte Byer Norge

Om Smarte Byer Norge -Nettverket

Samhandling for utvikling av smarte byer

Skal vi lykkes med å utvikle et samfunn som er smartere, mer bærekraftig og bedre å leve i, er vi helt avhengig av at vi samhandler på tvers av sektorer, bransjer og fag.

Smarte Byer Norge -nettverket er et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i utvikling av smarte byer kan finne hverandre, møtes på nøytral grunn, diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre. Vi skaper og tilrettelegger møteplasser for idémyldring og erfaringsutveksling.

Våre 150+ medlemmer består av kommuner og virksomheter. Målet vårt er å være en akselerator som kan bidra til å gjøre Norske byer og tettsteder til flaggskip i utviklingen av digitale (smarte) og bærekraftige byer som er gode å leve i.