Samhandling for utvikling av smarte byer

Skal vi lykkes med å utvikle et samfunn som er smartere, mer bærekraftig og bedre å leve i, er vi helt avhengig av at vi samhandler på tvers av sektorer, bransjer og fag.

Smarte Byer Norge -nettverket er et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i utvikling av smarte byer kan finne hverandre, møtes på nøytral grunn, diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre. Vi skaper og tilrettelegger møteplasser for idémyldring og erfaringsutveksling.

Våre 150 medlemmer består av kommuner og virksomheter. Målet vårt er å være en akselerator som kan bidra til å gjøre Norske byer og tettsteder til flaggskip i utviklingen av digitale (smarte) og bærekraftige byer som er gode å leve i.

 

  Stavanger 25-27 September

Stavanger 25-27 September

 
  Hønefoss 25-26 Oktober

Hønefoss 25-26 Oktober

Vi er på Nordic Edge Expo 2018. Kommer du?

Smart with a Heart er tema for nordens største og viktigste arena for Smart Cities, Nordic Edge Expo. Det tar vi på alvor når vi tilbyr hjerterom og rimelig “husrom” til våre medlemmer på standen Smarte Byer Norge.

Vi gleder oss til å se deg.

Hvordan utnytte innovasjonskraften hos innbyggere og oppstartsselskaper.

Kommuner ønsker å bli smarte, innovative og å involvere innbyggere og startups i å skape en by som alle ønsker å bo i. I de siste årene har det etablerte næringslivet kopiert metodene startups benytter for å få til rask innovasjon. Dette er et kurs for kommuner som ønsker å lære metodene startups benytter for å få til rask innovasjon. 

  Barcelona 13-15 november

Barcelona 13-15 november

Smarte Byer Norge -Nettverket på Smart City Expo.

Smartbymessen i Barcelona 13-15 november er den viktigste smartbymessen i verden. 

Vi skaper det uformelle treffpunktet for oss som synes smarte byer er spennende. En uformell møteplass der man over frokost hører andres erfaringer og deler sine. Vi inviterer SBN nettverket til å bo på samme hotel i Barcelona under Smart City messen i November. 

 

Rakettprosjektet:  Innen utgangen av året !

Toget har gått fra stasjonen og raketten som skal ta det igjen har lettet.

Gjennom Smarte Byer Norge -Nettverket skaper vi møteplasser og organiserer flere arena for å få til samarbeid mellom næringsliv, FoU og offentlig. Vi har tatt initiativ til "rakettprosjektet" som, innen utgangen av året, skal plassere Norge i toppsjiktet innen smarte byer.

Trinn 3 er lansering av standarder for datasett under Nordic Edge.

Trinn 2 i raketten var politisk forankring på Arendalsuka. Smartbydebatten med lansering av Smartbyavtalen ble rakettdrivstoff.

Trinn 1 var Hurtigruten Smart City seminaret i april. Konsensus om at det må standardiseres.

Nyheter

Kommende arrangementer

Aktuelt

 

Blogg

Om Smarte Byer Norge