Om Smarte Byer Norge AS

Smarte Byer Norge er Norges største smartbynettverk. Vi driver frem bærekraftig smartbyutvikling og innovasjon ved å koble smartby-entusiaster på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og næringsliv. Dette gjør vi ved å tilby arenaer for samskaping. Vårt nettverk består i dag av nesten 180 virksomheter. Dette er kommuner, små og store private aktører, start-ups, FoU virksomheter og andre organisasjoner.

Gjennom nettverket skal vi bidra til et levende, smart og lønnsomt samfunn. Med bærekraftig samfunnsutvikling mener vi en utvikling som er sosialt, klimamessig og økonomisk holdbar.

Data er avgjørende for å kunne lage smartby-løsninger. Vi tilbyr derfor en rekke tekniske kurs for å hjelpe offentlige og private virksomheter med å tilrettelegge og publisere åpne data.

Vi har også tatt initiativ til en rekke arbeidsgrupper. Vi har holdt på siden sommeren 2016 og har en kort, men hektisk historie.

Smarte Byer Norge team

Kommunikasjonsrådgiver

Ingeborg Kjærstad er Smarte Byer Norges journalist og kommunikasjonsrådgiver. Hun har en mastergrad i kommunikasjon fra Bond University i Australia, og jobbet med kommunikasjon for blant annet Nationaltheatret, Bleach Festival og Miljøpartiet De Grønne.

Våren 2018 hadde Ingeborg et seks måneders internship i FNs regionale informasjonssenter for Vest-Europa (UNRIC) i Brussel. Her spredte hun informasjon om FNs arbeid og bærekraftsmålene gjennom Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. I tillegg skrev hun en rekke artikler om temaer som opptok henne, for eksempel i forbindelse med verdensdagen for sykler, verdens vanndag og verdensdagen for tropene.

Ingeborg er opptatt av hvordan smarte byløsninger kan få innbyggere til å velge det som er miljøvennlig og bærekraftig - ikke bare fordi det er lurt, men fordi det er enkelt. Hun bruker sin kompetanse innen kommunikasjon til å spre informasjon om smarte løsninger slik at norske byer og bedrifter kan lære av hverandre.

Linkedin:/in/ingeborg/ ingeborg@smartbyernorge.no

Smartbyentusiaster, hjelpere og støttespillere

Smarte byer blir ikke til over natten og flere har hjulpet til med å skape Smarte Byer Norge.

Lyst til å bli med på laget?

Vi er åpen for både flere partnere og tilknyttede eksperter.

Kontakt terje@smartebyernorge.no