Om Smarte Byer Norge

Smarte Byer Norge AS er et konsulent- og rådgivningsselskap. Vårt mål er å bidra til å akselerere smartbyutviklingen i Norge. Vi tilbyr tjenester for offentlig sektor, næringsliv, FoU-virksomheter og andre. Ingen kan lage smartbyløsninger uten data, derfor har tilbyr vi en rekke tekniske kurs for å hjelpe offentlige og private virksomheter med å tilrettelegge og publisere åpne data. Vi driver også Norges største smartbynettverk og har tatt initiativ til en rekke arbeidsgrupper.

Hvem står bak Smarte Byer Norge