Om Smarte Byer Norge AS

Smarte Byer Norge er Norges største smartbynettverk. Vi driver frem bærekraftig smartbyutvikling og innovasjon ved å koble smartby-entusiaster på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og næringsliv. Dette gjør vi ved å tilby arenaer for samskaping. Vårt nettverk består i dag av nesten 180 virksomheter. Dette er kommuner, små og store private aktører, start-ups, FoU virksomheter og andre organisasjoner.

Gjennom nettverket skal vi bidra til et levende, smart og lønnsomt samfunn. Med bærekraftig samfunnsutvikling mener vi en utvikling som er sosialt, klimamessig og økonomisk holdbar.

Data er avgjørende for å kunne lage smartby-løsninger. Vi tilbyr derfor en rekke tekniske kurs for å hjelpe offentlige og private virksomheter med å tilrettelegge og publisere åpne data.

Vi har også tatt initiativ til en rekke arbeidsgrupper. Vi har holdt på siden sommeren 2016 og har en kort, men hektisk historie.

Smarte Byer Norge team

Smartbyentusiaster, hjelpere og støttespillere

Smarte byer blir ikke til over natten og flere har hjulpet til med å skape Smarte Byer Norge.

Lyst til å bli med på laget?

Vi er åpen for både flere partnere og tilknyttede eksperter.

Kontakt terje@smartebyernorge.no