Roger Dramstad

Partner & Kundeansvarlig

Roger er Smarte Byer Norges Kundeansvarlig. Han er den som har lengst erfaring innen IT-industrien hvor har sett og opplevd veksten av data. Han har lang erfaring innen rådgiving, salg, og produktledelse mot offentlig og privat sektor, med fokus på HR og IKT. Han har jobbet med store bedrifter som WebCruiter, Agresso, ATEA, Norsk Data, Computas, og Landbruksdata. Han har dermed skapt seg et enormt stor nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

På 80-tallet jobbet han i landbruksamvirket hvor han hadde ansvar for innberetninger av lønn og avgifter for slakterier, meierier, eggsentraler, Felleskjøp, og andre realterte virksomheter. Da rapporterte han sentralt for 35 000 ansatte.

Han har også vært produktansvarlig for lønn- og personalsystemet Formula i 10 år fra 1988 og som eksisterer den dag i dag! Han var med på utviklingen fra tidlig og var med i salgsfasen mot store og mindre virksomheter i Norge og Sverige.

Etter dette kom han inn i sluttfasen av Norsk Data og var med på fleste kundearrangementer både inn- og utland for å skape gode relasjoner mellom selskapet og næringslivet og offentlige virksomheter.

Roger har også bred erfaring fra konferanser, kurs og event gjennom 30 år. Hans første konfereanse alene, var i 1984 på Caledonien Hotell i Kristiansand. Temaet var George Orwell's roman "1984" som omhandlet overvåkningssamfunnet og at "storebror" ser deg, som er et tema som er like aktuelt i dag! Her var det 75 deltakere med foredragsholdere hvor flere var stortingsrepresentanter og den første suksess.

Han var bl.a. med i startfasen av rekrutteringseslapet WebCruiter, og ble der i 10 år. Her solgte han løsningen til mer enn 100 virksomheter, hvor den største var Politiet, hvor han var på besøk til 27 politidistrikter rundt om i hele landet.

Hans store styrke er det å være kontaktskapende og evnen til empati for å høre hvilken utfordninger som finnes på den «andre siden av bordet».

LinkedIn: /in/roger-dramstad | +47 99 35 51 12 | roger@smartebyernorge.no