Smarte Byer Norge er et konsulent- og rådgivningsselskap i Oslo. Vi tilbyr tjenester for offentlig sektor, næringsliv, FoU-virksomheter og andre. Vi driver også Norges største smartbynettverk og har tatt initiativ til en rekke arbeidsgrupper.

Generelle tjenester:

Byer og kommuner, slik kan vi hjelpe dere:

Store og små selskaper, slik kan vi hjelpe dere:

Smartbyentusiaster, slik bidrar vi til smartbyutviklingen (og dere er velkommen til å delta og/eller bidra!):