Partner eller assistanse for forsknings- og innovasjonsprosjekter

Smarte Byer Norge har lang erfaring med forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi kan hjelpe med idéfase, utvikling av søknad, partnersøk og implementering av prosjekter. Vi driver en hub og markedsplass for smartbydata - Urbalurba - som allerede er en sentral komponent i forskningssøknader til EU og Norsk forskningsråd.

Kontakt: gard@smartebyernorge.no