Rådgivning

De fleste som er involvert i smartbyarbeid oppdager fort at det griper inn i ansvar og oppgaver på tvers av sektorer. Dessuten har de aller fleste virksomheter ikke ansatt egne prosjektledere som kan kan jobbe med smartby på fulltid. Smarte Byer Norge kan være din uavhengige rådgiver. Vi fokuserer kun på smartby, har et stort nettverk og kompetanse på strategisk, organisasjonsmessig og teknologiske aspekter ved smarte byer.