Nettverk

Vi har opprettet et uformelt, nasjonalt nettverk av aktører som posisjonerer seg eller har interesse av smarte byer. Blant aktørene er statlige etater, kommuner, store og små selskaper, utdannings- og forskningsinstitutter og organisasjoner. Vi mener samarbeid på tvers av samfunnets sektorer er viktig for at byene skal bli smarte. Det første som må til for at man kan samarbeide, er å vite hvem som kan gjøre hva. Medlemskap er kostnadsfritt og uforpliktende. Mer info på smartebyernorge.no/nettverk