Prosjektledelse for smartbyprojekter

Prosjektledelse av smartbyprosjekter vil ofte stille andre krav enn prosjekter innenfor en tradisjonell sektor. Slike prosjekter vil ofte kreve samarbeid mellom sektorer, på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer, mellom det offentlige, akademia, næringsliv, sivilsamfunn og innbyggere, og ofte også internasjonalt. I tillegg vil slike prosjekter ofte kreve forståelse for svært forskjellige arbeidskulturer, og de vil måtte kombinere økonomiske behov og  samfunnsbehov med teknologiske muligheter. I slike prosjekter kan det gjerne være en fordel med prosjektledelse som sitter utenfor den ledende virksomheten.

Kontakt:gard@smartebyernorge.no