Grunnleggende kurs i smarte byer

Bare hørt litt om begrepet “smarte byer”, men fortsatt veldig usikker på hva det innebærer? Start med et introduksjonskurs. Vi tilrettelegger kurset etter deres behov, enten dere trenger fokus på politikk, strategi, organisering, data, teknologi eller annet.

For kommuner:

Smarte Byer er et begrep som brukes internasjonalt. Det omfatter ikke bare bykommuner, men også smarte samfunn, smarte tettsteder, smarte regioner, osv. Vi bruker "smarte byer" som samlebegrep ettersom dette brukes internasjonalt, av bl.a. FN og EU.

En god del kommuner er i gang med smartbyarbeid. Noen steder drives dette av ildsjeler i enkelte etater, eller på initiativ fra rådmannen eller en kommunaldirektør. Noen kommuner er i gang med, eller har utarbeidet og vedtatt, en egen smartbystrategi. Andre jobber med smartby som en del av beslektede initiativ, som f.eks. digitaliseringsprosjekter.

I Smarte Byer Norge mener vi at en kommunes smartbyarbeid skal være politisk forankret. Politikerne i en kommune må forstå hva smartby egentlig handler om, og hva gevinster og konsekvenser av et slikt arbeid kan være. De trenger grunnleggende forståelse på området før de gir administrasjon og etater en eventuell marsjordre.

I kurset byr vi bl.a. på:

  • Smarte byer - historie og definisjon

  • Eksempler på strategier og organisering fra andre kommuner

  • Eksempler på smartbyløsninger som allerede er implementert i inn- og utland

  • Avklaring: Forskjeller og overlapp mellom smartby, digitalisering, sirkulær økonomi, åpne data, og lignende

  • Workshop-del: Hva slags smarte løsninger kan vi forestille oss i kommunens etater

Kursholder er Gard Jenssen.  Han har bl.a. arbeidet med smarte byer som politikkområde i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er medgründer av Smaret Byer Norge.

Varighet: 4 timer.