Nordens største smartbynettverk

Smarte Byer Norge nettverket er nordens største smartbynettverk der alle aktører som er interessert i smartbyutvikling møtes for å diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre. 

"Smarte byer" er ikke en sektor eller bransje der de fleste vet om hverandre og hvem som gjør hva. Vi ser på det som et tverrfaglig område der stat og kommune, store og små bedrifter, samt FoU-aktører og organisasjoner i sivilsamfunnet må samhandle om vi skal gjøre samfunnet smartere.

Alle nettverksmedlemmer oppfordres til å bli med i Facebookgruppen Smarte Byer Norge - Nettverket. Smarte Byer Norge AS driver Smarte Byer Norge nettverket som en samfunnsansvar-aktivtet.


Hvorfor bli medlem av nettverket

Det er flere grunner til å være medlem i nettverket. Her er noen.

Nettverksmedlemskap og oppføring i Smartbykatalogen

Alle typer aktører ønskes velkommen som medlemmer i nettverket; for eksempel byer og kommuner, departementer og etater, store og små selskaper, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. Fellesnevneren for alle medlemmer er at de har interesse for og/eller aktiviteter som kan defineres innenfor området smarte byer.

Smartbykatalogen gir deg oversikt hvem gjør hva.

Som nettverksmedlem får du:

  • Lenke, logo og kortbeskrivelse i medlemoversikten (se http://smartbykatalogen.no ).

  • Innsikt i hvilke andre aktører som jobber med smarte byer, og hva de gjør.

  • Invitasjon til diskusjonsgrupper med andre medlemmer på Facebook.

  • Invitasjon - ofte med rabatt - til konferanser, meetups og studiereiser.

  • Hjelp til å finne samarbeidspartnere.

  • Mulighet til å bli med i Smarte Byer Norges arbeidsgrupper.

  • Nyhetsbrev fra Smarte Byer Norge

Om din virksomhet vil bli medlem fyller du ut innmeldingsskjema. Har du spørsmål kontakter du terje@smartebyernorge.no

 
 

Nåværende medlemmer

Some dummy text

Smarte Byer Norge - Nettverket (PROTOTYPE)
Smarte Byer Norge Nettverket er i første rekke et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i smartbyutvikling kan finne hverandre, møtes på nøytral grunn, diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre.

Fra Nordic Edge Expo i Stavanger i september 2017. Smarte Byer Norge hadde stand og inviterte to av medlemmene i nettverket til å dele standen.

Fra Nordic Edge Expo i Stavanger i september 2017. Smarte Byer Norge hadde stand og inviterte to av medlemmene i nettverket til å dele standen.