INVITASJON: Kamera og sensor - trygghet eller overvåkning?

Det har vært en rivende utvikling i bruken av kameraovervåkning og sensorer. Dette kan for enkelte oppleves som trygghet, for andre en belastning. Kanskje gir det også publikum urealistiske forventninger til utrykning om en uønsket hendelse inntreffer? Dette vil Oslo Politidistrikt se nærmere på, og Smarte Byer Norge er sammen med deg som bor i byen invitert med på råd.

Politi i smarte byer

Oslo politidistrikt har sammen med andre politienheter sett nærmere på ideer, konsepter og scenarioer relevante for politiet i smarte byer. For å sikre at man fanger opp flere sider ved bruken av kamera og sensorer i hverdagen, inviteres det til workshop med en mangfoldig gruppe. Og Smarte Byer Norge - vi er invitert med i prosessen.

Teknologiens muligheter og dilemma

Hvordan oppleves dette for publikum? Hvordan vil vi trygge fremtidens byer? Med nye teknologier som kunstig intelligens (KI), IoT, 5G, BigData finnes det nå så mange nye muligheter, men det oppstår også nye dilemmaer. Dette har workshop’en som målsetning å komme til bunns i mandag 9. September. Og Smarte Byer - vi stiller.

Bli med - la din stemme bli hørt!

Mandag 9. September kl 12-15. Politihuset, Grønlandsleiret 44. Påmelding til Tereza Da Silva med ATS005@politiet.no (telefon 941 78 880) og Bente Skattør telefon 918 54 939.