INVITASJON: Bli med å sett ditt preg på fremtidens transport

Smarte Byer Norge er invitert av Forskningsrådets Transport 21 til å gi innspill på høringsnotatet “Smart Transport”. Det er en stor anerkjennelse av arbeidet til Smarte Byer at vi er invitert med i prosessen. Vi spiller på lag med våre medlemmer, og vil selvsagt få inn dine synspunkter og inviterer nettopp deg til å komme med innspill.

Bakgrunnen for Transport21
Innen transportsektoren skjer det rivende utvikling drevet av teknologi, digitalisering og nye forretningsmodeller.På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Forskingsrådets Transport21 utvikle en strategi for transportforskning som skal overleveres til Samferdselsdepartementet før jul 2019. Strategien skal inneholde råd for innretningen av forskningsinnsatsen innenfor transportområdet.

Hva innebærer dette?
For å få innsikt og kunnskap om forskningsbehov, forskningsfront og næringslivets behov gjennomfører Transport21 en serie med innspillmøter med forskningsmiljøer, næringslivsbedrifter og ulike kompetansemiljøer. Og vi i Smarte Byer Norge er invitert med i prosessen og får anledning til å påvirke Transport21-strategien og diskutere relevante problemstillinger med andre ressurspersoner. Disse innspillene blir viktige for at Transport21 kan anbefale de riktige områdene for videre forskning innen transport i Norge.

Din mening teller
Vi i Smarte Byer Norge vil ha medlemmene med på laget. Gi oss ditt innspill som vi tar med oss på innstillsmøtet. Første møte går av stabelen 17. September med fokus på “Smart Transport”. Det betyr at ditt innspill må være overlevert oss senest fredag 13. September på epost; terje@smartebyernorge.no

Hva ønsker vi innspill på?
I fremtidens smarte byer vil transport av mennesker og varer endres. Vi ønsker ditt innspill på:

  • Hvilke kunnskapsbehov (forskningsbehov) er det behov for ifm å utvikle de riktige løsningene som gir oss transportløsninger som er effektive, brukertilpasset og bærekraftige?

  • Fremtidens transportløsninger vil påvirke oss som individer og samfunn. Hva trenger vi av kunnskap for at vi får løsninger som er gode for oss, og hvor norsk næringsliv har fått en posisjon som leverandør av produkter og tjenester i et norsk og internasjonalt marked?

Les mer om Transport21: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side3/id2629643/

Eller sjekk ut deres Facebook side: https://www.facebook.com/Transport21-337378923601477/?eid=ARBt9K-_a0GFn4tilumbRAthQ8Q3adYLrW8eBeY4QbdUZ1pCqJkLcS2H_UdHHmCFErNlkrPMdjXfKspt