Ett nettverk - mange fordeler

Fra innspillskonferansen i Fredrikstad våren 2018. Foto: Smarte Byer Norge

Fra innspillskonferansen i Fredrikstad våren 2018. Foto: Smarte Byer Norge

Å være med i nettverket til Smarte Byer Norge kan være både sosialt og lønnsomt. Et ferskt eksempel på dette er Last Mile Communication (LMC), som skaper smartere byer ved hjelp av IKT-løsninger som de leverer til blant annet kommune, vei, jernbane, industri, helse, offshore og forsvar. De har vært med i Smarte Byer Norge-nettverket siden 2017, og har i år deltatt på blant annet innspillskonferansen i Fredrikstad, Nordic Edge i Stavanger og på smartcity-cruise med Hurtigruta. Etter sistnevnte cruise kunne de rapportere om mange nye kunder og salg som et direkte resultat av deltagelsen og nettverksbyggingen på seminaret.

- For oss har det vært givende, sier Mikael Majlund Reinskou, som er markedssjef i LMC. Han mener slike konferanser gir en god og relevant ramme for å diskutere konseptet smarte byer, og de har opplevd å møte mange nye mennesker som har fått øynene opp for deres løsninger. - Vi føler selv vi har inspirert mange, sier Reinskou.

Som LMC selv sier “går de den siste mila” for å sette teknologiske ideer ut i livet og sørge for at oppgaver løses slik de var tenkt. - Vår forretningsidé dreier seg om å ha kompetansen og lidenskapen som skal til for å hjelpe teknologien helt i mål, sier Reinskou. - På denne måten bidrar vi til å ivareta mennesker og verdier.

På spørsmål om hva slags fordeler LMC ser ved å være med i Smarte Byer Norge-nettverket trekker Reinskou fram nettverksbygging og nye utfordringer.

- Vi har selvfølgelig fått mange spennende nye kontakter og fått flere inspirerende utfordringer vi tar tak i, sier markedssjefen. - Vi føler også vi har kommet på kartet hos flere. Vi har fått et utvidet kontaktnett og kommet nærmere beslutningstakere.

Han legger til en oppfordring til kommuner eller andre aktører som lurer på om de har noe nytte av å bli med i nettverket.

- Det er et flott forum å treffe andre aktører med brukererfaring og samtidig lære mer, sier han. - I tillegg blir man kjent med utfordringer andre leverandører har.