Smarte Byer Norge samarbeider med smartby-kolleger i Slovakia

slovakia_norge.jpg

Visste du at Smarte Byer Norge samarbeider med smartbykolleger i Slovakia? I sommer signerte vi en en samarbeidsavtale med Smart Cities klub Slovakia, etter at vi møttes på seminaret Building Smarter Cities som ble avholdt i juni. Seminaret ble organisert av Slovakias ambassade i Oslo, sammen med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i forbindelse med Slovakias president Hans Eksellense Andrej Kiskas besøk til Norge.

– Vi tror begge nettverkene våre vil dra nytte av et samarbeid der vi deler erfaringer og teknologi over landegrensene, sier Terje Christensen som er daglig leder i Smarte Byer Norge. – Vi er allerede i gang med våre første felles prosjekter, som både norske kommuner og partnere så vel som slovakiske byer vil kunne høste fruktene av.

– Vi ser stort potensiale i felles prosjekter mellom slovakiske og norske byer, der vi fokuserer på overføring av kunnskap, deling av god praksis og utdanning av ansatte i kommunene, sier Miloslav Jurik som er grunnlegger av Smart Cities klub Slovakia. – I tillegg har vi mer spesifikke prosjekter knyttet til smarte byer og tilpasningen til klimaendringer, der vi vil benytte oss av norsk praksis og teknologi.

Om Smart Cities klub Slovakia

The Smart Cities klub er en original og uformell plattform for erfaringsutveksling og samarbeid mellom byledere og eksperter som skal utvikle strategier og programmer på veien til å bli smartbyer i Slovakia. Smart Cities klub ble inspirert etter mer enn 20 års samarbeid med slovakiske byer og mer enn ti års samarbeid med skandinaviske samarbeidspartnere. Smart Cities klubs oppdag er å endre slovakiske byer ved hjelp av ikke bare smartby-teknologi, med først og fremst ved å forbedre livskvaliteten til sine innbyggere.

Se nettsiden deres her: https://smartcitiesklub.sk/