Vi inngår samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer

Erfaringsutveksling mellom byer og kommuner på tvers av landegrenser er avgjørende når vi skal utvikle smarte og bærekraftige byer som er gode å leve i. Tidligere denne måneden inngikk Smarte Byer Norge en samarbeidsavtale med vår søsterorganisasjon i Slovakia. Nå innleder vi samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer.

- Norge og Tyskland har mye å lære av hverandre når det gjelder smarte byer, og det er dessuten stort potensial for økt teknologioverføring mellom landene, sier prosjektleder Sybille Köhler fra avdelingen Market Entry & Business Development ved Norsk-Tysk Handelskammer. - For oss er det derfor ekstra nyttig med et tett samarbeid med Smarte Byer Norge-nettverket, både for å kunne knytte ekspertise og legge til rette for økt samarbeid, men også for å bidra til økt eksport mellom landene innenfor et markedssegment som vil bli viktigere og viktigere i årene fremover.

Administrerende Direktør i Smarte Byer Norge, Terje Christensen, er enig. - Norge ligger i dag 3-5 år etter andre land vi liker å sammenligne oss med, når det gjelder å ta i bruk smartby-løsninger, sier han. Ved å tilrettelegge for samhandling og deling av erfaringer og teknologi med dem som har kommet lenger, kan vi bidra til å tette gapet.

- Erfaringsutveksling om smartby-utvikling over landegrenser vil bidra vi til å akselerere markedet, utviklingen og implementeringen av smarte løsninger, legger Christensen til. - Det er nyttig for alle aktørene - både statlige, kommunale og private.

Sybille Köhler er glad for at vi nå får i stand dette samarbeidet og mener at det vil kunne bidra til å koble attraktive partnerskap for norske og tyske virksomheter, noe som er helt i kjernen av Handelskammerets virksomhet.

Om Norsk-Tysk Handelskammer

Norsk-Tysk Handelskammer er et av Tysklands utenlandshandelskamre, kalt AHK (Auslandshandelskammer), og er underlagt det tyske industri- og handelskammeret (DIHK). Norsk-Tysk Handelskammer fremmer samarbeid mellom norsk og tysk næringsliv og bistår bedrifter som ønsker innpass i henholdsvis det norske og det tyske markedet. I tillegg er kammeret en medlemsorganisasjon med over 780 medlemsbedrifter fra begge land.

Nettside: https://norwegen.ahk.de/no/

Les også: 24. oktober 2018 inviterer Norsk Tysk Handelskammer til et bilateralt seminar om smarte byer og digitale løsninger for vår urbane infrastruktur.

Om Smarte Byer Norge-nettverket

Smarte Byer Norge-nettverket er et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i smarte og bærekraftige byer, kan møtes på nøytral grunn for å dele erfaringer og ideer. Nettverket forener virksomheter fra IT/tech-miljøer, bygg, arkitektur, plan, klima og miljø og andre som er opptatt av smart og bærekraftig byutvikling. Våre 150 medlemmer består av små og store kommuner og virksomheter fra ulike bransjer. Nettverket drives av Smarte Byer Norge AS.

http://www.smartebyernorge.no