Vår historie:

  Smarte Byer Norge ble startet i juli 2017 av Terje Christensen og Gard Jenssen. Vi er begge smartbyentusiaster. Mens Terje hadde jobbet med tanken om å lage smartbyløsninger som gründer, hadde Gard jobbet 2 år i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med smarte byer som område.

  Vårt mål er å bidra til å få fart på smartbyutviklingen i Norge. Vi ønsket først og fremst å lage en markedsplass og one-stop-shop for utviklere der de kan lett kan finne og bruke datasett og APIer de trenger for å lage smartbyløsninger. Vi oppdaget fort at det er lettere sagt enn gjort. Det finnes noe åpne data fra det offentlige, og lite fra kommersielle aktører. Derfor fant vi ut at vi også måtte jobbe med å bidra til at flere aktører tilbyr tilrettelagte data. Det førte til at vi valgte å fokusere på å øke kompetansen om smarte byer og standardisering av data både i offentlig og privat sektor. Derfor startet vi en nettavis om smarte byer.

  Hvis vi skal skape et smartere samfunn må offentlige og private aktører jobbe sammen. Derfor startet vi et uformelt, nasjonalt smartbynettverk. Byene må være i førersetet når fremtidens smarte byer i Norge skal skapes. Derfor tok vi på oss jobben som koordinatorer for den internasjonale organisasjonen Open and Agile Smart Cities (OASC) for å få satt Norge på det internasjonale smartbykartet. Vi fikk med fem norske byer i OASC og har nå overlatt koordinatorjobben til Trondheim kommune.

  Disse aktivitetene var av felles interesse for mange aktører i samfunnet, og mener også de bør utføres av interessenter og entusiaster i fellesskap. Derfor forsøkte vi å starte en formell non-profit medlemsforening med utgangspunkt nettverket vi startet. Det gjenstår å se om det blir en forening av det, eller om det fortsetter som et uformelt nettverk.

  Markedsplassen vi ønsket å starte heter Urbalurba, og ble satt opp adskilt fra Smarte Byer Norge. I løpet av det første året fant vi imidlertid ut at det er for tidlig for et slikt konsept. Mange bedrifter er positive til idéen, men de føler seg usikre på hva data kan bli brukt til, og om konkurrenter vil kunne dra nytte av den. Vi tror fortsatt på at en slik datamarkedsplass vil eksistere, og ønsker å være på rett tid til rett sted når markedet er stort nok.

  Men også entusiaster må ha noe å leve av, så fra august 2017 gjorde vi om Smarte Byer Norge til et konsulentselskap. Se gjerne våre tjenester og kurs. Samtidig vil vi fortsette å gjøre det ideelle arbeidet med å skape et viktig norsk smartbynettverk og jobbe sammen med andre frivillige i arbeidsgruppene, for slik å bidra tilå  akselerere utviklingen av smarte byer og samfunn i Norge, og å gjøre Norge til en ledende smartbynasjon. Ta kontakt med terje@smartebyernorge.no om du ønsker å involvere deg eller vite mer.

  Se ellers også vår aktivitetslogg.

  Takk til ildsjeler som Kris, Kjetil og Harald, som har hjulpet oss på veien.

  11. august 2017