Våre aktiviteter:

Her er eksempler på noen av våre aktiviteter siden oppstart august 2016:

Arrangementer

 

Foredrag

 • Det nordiske smartbymarkedet. Foredrag om smarte byer på frokostmøtet til Standard Norge 2017.

 • Hvordan kan vannbransjen bidra til å gjøre kommunene smartere? Foredrag om smartby og vann/avløp på innovasjonskonferansen til Norsk Vann 2017.

 • Norske bedrifter og Big Data - eksempler fra næringslivetForedrag om norske bedrifter og Big Data på Norges Forskningsråds konferanse om Big Data i Horisont 2020.

 • Eierskap og forvaltning av data for fremtidens samfunnForedrag om hvordan byggebransjen kan gjøre byene smartere på konferansen til buildingSMART 2017.

 • Avfallsbransjen og smarte byer. Foredrag på Avfallskonferansen 2017 om hvordan data fra avfallsbransjen kan bidra til å gjøre norske kommuner smartere.

 • En by blir ikke smart uten data. Innledning til debatt på Doga om smarte byer 2017.

 • Smarte byer i et næringsperspektiv. Foredrag for Vestregionen 2017.

 • Smart city: From talk to action. Foredrag/workshop på Technoport 2017.

 

FoU-aktiviteter

 • Deltok på #hack4no - Norges største hackathon

 • Deltok i Telenor TAD Hack, der vi bl.a. identifiserte problemstillinger rundt åpne data og smarte byer

 • Deltok og var med på vinnerlaget på Oslo Smart mobility hackathon

 • Søknad til Byforsk-programmet med Sintef, Oslo kommune, Universitetet i Oslo m.fl.

 • Partner i Horisont 2020 søknad om Light House Project sammen med 35 partnere internasjonalt, bl.a. Oslo kommune og Sintef

 • Partner i Horisont 2020 søknad om å skape en europeisk inkubator for smartbydata, med bl.a. SINTEF og Trondheim kommune

 

Internasjonalt

 

Koordinering

 

Informasjon

 

Nettverking og kobling