Open Knowledge Foundation Norway

Arbeidsgruppe for å etablere norsk gruppe av Open Knowledge Foundation (okfn.org). OKFN er en global non-profit organisasjon som arbeider med å promotere åpne data. OKFN er organisasjonen bak open data plattformen CKAN som benyttes av de fleste regjeringer rundt om i verden for å publisere åpne data. Det finnes OKFN chapters i flere land. Bla Sverige og Finnland. Denne arbeidsgruppen skal etablere et chapter for Norge.   

På #hack4no 2016 ble det tatt initiativ til å starte et OKFN chapter i Norge.

Arbeidsgruppen skal finne ut hvordan OKFN skal organiseres i Norge og legge listen for aktiviteter.

Arbeidsgruppen består av

Hilde Austlid - Statens vegvesen

Hilde Austlid - Statens vegvesen

Terje Christensen - Smarte Byer Norge

Terje Christensen - Smarte Byer Norge

Vi trenger flere som blir med. Ta kontakt med hilde.austlid@vegvesen.no

Vi trenger flere som blir med. Ta kontakt med hilde.austlid@vegvesen.no

Iniativet til OKFN Norge på #hack4no 2016

Første møte på #hack4no 2016

Første møte på #hack4no 2016

 

De som var med å tok initiativet til å dra igang OKFN Norge var:

Hilde Austlid - Statens vegvesen - hilde.austlid@vegvesen.no
Jan Bruusgaard - Statistisk sentralbyrå - jbr@ssb.no
Miska Knapek - OKFN Finland - miska@knapek.org
Steinar Ekse - Brønnøysundregistrene  - sek@brreg.no
Kris Riise Jensen - Smarte Byer Norge - kris@smartebyernorge.no
Terje Christensen - Smarte Byer Norge - terje@smartebyernorge.no