SBN Kompetansekart for smarte byer

Etter at oljeprisen begynte sin bratte kurve nedad har det vært mye snakk om kompetanseoverføring fra olje- og offshorebransjen til smarte byer. Norges posisjon innenfor offshore gir store muligheter innenfor smart infrastruktur i byene. Det er ikke så store forskjeller på oljerør og vannrør. Seismikkteknologi kan brukes også for å finne ut hvor vi skal grave for å å unngå kabelbrudd.

Hva?

Arbeidsgruppen tar sikte på å utarbeide et kompetansekart som viser hva slags kompetanse fra arbeid med smart infrastruktur i olje- og offshorebransjen som er best egnet til arbeid med smart infrastruktur i urbane områder.

Hvorfor?

Et slikt kompetansekart kan brukes av mange parter i det offentlige og næringslivet. Det kan hjelpe ingeniører eller bedrifter som søker å reorientere seg, det kan hjelpe NAV og attføringsbedrifter, eller bedrifter som jobber med å skaffe medarbeidere en ny arbeidsplass.

Hvem?

Arbeidgruppen er åpen for deltakelse fra alle som vil. Arbeid i gruppen skjer på frivillig basis. Se deltakere lenger ned på siden.

Prosess

Arbeidsgruppen organiserer seg selv og jobber via nettmøter og arbeidsmappe i Google Docs. Send epost til gard@smartebyernorge.no for å bli bli involvert i SBN Kompetansekart for smarte byer arbeidsgruppe.

Når arbeidsgruppens forslag er forankret hos interessentene publiseres det på SBN nettsider og det sendes mail til alle medlemmene i SBN. Se hva som skjer i gruppen lenger ned på siden.

Arbeidsgruppen består av

Arbeidslogg

Nettmøte 31.3.17:

Deltakere: Anders, Kristian, Gard

Oppsummering:

 • Rekruttering: Vi vil gjerne ha med noen fra Olje- og offshore-sektoren, noen som jobber med arbeidsmarkedsstatistikk, gjerne noen fra kommune- eller fylkesnivå som kjenner problemstillingene med omplassering av kompetanse etter oljekrisen slo inn.
 • Oppgaver fremover: Anders starter på liste over bransjer, subbransjer og kompetanse i olje- og offshore. Kristian starer på liste over tilsvarende innen smarte byer. Gard jobber med videre rekruttering til gruppen. Gard setter opp felles mappe i Google Docs (dersom du er med i arbeidsgruppen skal du nå ha tilgang)
 • Mål for gruppen: Ha et visuelt kompetansekart klar til presentasjon på Nordic Edge Expo i Stavanger 26-28 september 2017.

 

Nettmøte 7.4.17:

Deltakere: Anders, Anne Beth, Kristian, Gard

Oppsummering:

Rekruttering: Anne Beth Gilje Løland fra Norsk Olje og Gass ble med oss, i første omgang som observatør. Gard jobber med å finne en designer som har lyst, samt muligens en arbeidslivsforsker. Men alle som har noe å bidra med er velkommen til å ta kontakt med gard@smartebyernorge.no

Oppgaver fremover:

 • Anders fortsetter på liste over kompetanse på olje- og offshoresiden, ser bl.a. annet på rapporten fra Norsk Olje og Gass / Rambøll - kanskje mye av jobben vår allerede er gjort, bare at den må smales ned til smarte byer? Anne Beth supplerer Anders ved direkte kontakt.
 • Kristian fortsetter på liste over kompetansebehov innen smarte byer, supplert av Gard. Kanskje vurdere å knytte kompetanse her opp til typiske kommunale oppgaver, se slide i arbeidsfolderen.
 • Gard ser på teksten til arbeidsgruppesiden i lys av at kompetansekartet ikke bare bør gjelde muligheter for arbeidstakere, men også for bedrifter.
 • Nytt møte 28. 4, innkalling kommer. 

Nettmøte 28.4.17:

Deltakere: Anders, Anne Beth, Gard

Oppsummering:

Ander har gått igjennom rapportene fra Norsk Olje og Gass nøye og funnet 52 eksempler, hvorav 14 er smartbyrelevante. Det meste dreier seg om bildebehandling, geologi, visualisering, sensorikk og mønstergjenkjenning. De fleste av eksemplene handler om bedrifter, teknologi og tjenester, og for å komme videre bør det drilles ned på ingeniørdisipliner koblet opp mot konkret teknologi. Det hele kompliseres av at ingeniører med en kompetanse ofte tilegner seg helt ny kompetanse i løpet av arbeidslivet og at kompetanse ofte utføres i team. Vårt mål bør være å holde kartet på et nivå der det er konkret, men samtidig ikke for komplisert.

Oppgaver fremover:

 • Anne Beth sjekker med NITO om de har fagkompetanse å dele med oss, evt. om de har noen som vil delta i gruppen.
 • Gard sjekker med Teknaom de har fagkompetanse å dele med oss, evt. om de har noen som vil delta i gruppen.
 • Anders snakker med Kristian om hva han har fått til på smartbysiden, vurderer vider hvor langt ned i materialet det er meningsfylt å jobbe nå.
 • Anders snakker med Emil Yde Aasen i Den nye oljen for å se om det kan være synergier å hente ut mellom denne arbeidsgruppen og deres prosjekt.