SBN Kystsmarte byer

78% av Europas befolkning bor i byer og 85% av bruttonasjonalbudsjettet genereres i byene.

Mye av verdiskapningen skjer i langs kysten, som nå utfordres til å bli smartere og mer bærekraftig.

Byene er fortsatt ansvarlig for 70% av energiforbruket og energirelaterte klimagassutslipp.

Smarte byløsninger på tvers av energi, transport, mobilitet, infrastruktur (som vann/kloakk) kan skaleres og gi økt konkurransekraft gjennom bruk av IKT.

Oppgavene vi går løs på er:

  • Finne datakilder som kan benyttes til å lage ny disruptiv teknologi
  • Lage en guide til hvordan man kan utnytte standardiserte datasett på tvers av områder
  • Publisere en artikkel om hvordan man kan skape nye forretningsmodeller skapt i samarbeid med startups og små- og mellomstore bedrifter

Hensikten er å utnytte den lokalkunnskap om smarte datasett som finnes langs kysten, i havner og innen transport. Formålet med gruppen er å lage en oversikt over både offentlige og kommersielle data som kan brukes for å gjøre kystbyene smartere.

Vi ønsker deltakere fra offentlige virksomheter, næringsliv, FoU og sivilsamfunn.

Initiativet til denne gruppen er tatt av Asbjørn Hovstø, prosjektleder for det europeiske prosjektet VICINITY2020.

Foreløpige medlemmer i arbeidsgruppen er:

Interesserte kan melde seg på til gard@smartebyernorge.no

Foto: https://www.flickr.com/photos/alexpugatschewski/