SBN Lisens arbeidsgruppe

Det er ikke lenger bare statlige og kommunale data som gjøres tilgengelig som "åpne data". Private bedrifter ønsker at det skapes nye produkter og tjenester basert på deres data. 

Noe data ønsker bedriftene å gi bort, mens andre data skal det betales for. 

Dette medfører at data må gjøres tilgjengelig under en lisens. En lisens som sikrer data eier og som de som skal innovere og skape nye løsninger forstår.

For at innovatører skal kunne forholde seg til lisensene kan det ikke være en lisens fra hver bedrift. Det må være en eller et sett med felles lisenser data gjøres tilgjengelig under.

Behovet for lisens på kommersielle "åpne data" har vist seg flere ganger. Blant annet ved Oslo Kommune Mobility Hacakthon og Oslo Startup Weekend Smart City & IoT arrangementene.

SBN Lisens arbeidsgruppe har som formål å finne fram til lisenser som kan benyttes når data fra bedrifter legges ut på nettet. Noe tilsvarende lisens som Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD).

Arbeidsgruppen trenger interesenter som kan kommentere og komme med innspill på arbeidsgruppens forslag. Send epost til terje (at) smartebyernorge.no for å bli bli involvert i SBN Lisens arbeidsgruppe.

Når arbeidsgruppens forslag er forankret hos intressentene publiseres det på SBN nettsider og det sendes mail til alle medlemmene i SBN.

Arbeidsgruppen består av

 
Bente Busch - Commercial Lead – IoT & Platform Services  Telia.no

Bente Busch - Commercial Lead – IoT & Platform Services
Telia.no

Arne-Jørgen Berre - Chief Scientist  SINTEF.no

Arne-Jørgen Berre -
Chief Scientist
SINTEF.no

Charlotte Elise Thuesen - Jurist

Charlotte Elise Thuesen -
Jurist

Terje Christensen - Co-founder  Urbalurba.com

Terje Christensen - Co-founder
Urbalurba.com

Heather Broomfield - Senior Advisor  DIFI.no

Heather Broomfield - Senior Advisor
DIFI.no

Blogg fra arbeidsgruppen