SBN Datakategorisering arbeidsgruppe

Flere byer har begynt arbeidet med å publisere åpne datasett. Det mangler en ensforent måte å kategorisere datasett på tvers av byer. Eksempelvis slik at datasett med offentlige parkeringsplasser er kategorisert på samme måte uavhengig av by.

Det er viktig at de forskjellige byene benytter samme kategorisering slik at de som skal nyttiggjøre seg data kan finne fram til samme datasett uavhengig av hvilken by datasettet kommer fra.

Om de forskjellige byene ikke følger samme regler for å kategorisere datasett vil data om parkeringsplasser kunne ha navn som: “parkeringsplasser” / “kommunal parkering” / “parkering” osv. Fint lesbart for mennesker, men vanskelig når man ønsker å sortere og filtrere.

Det finnes en europeisk standard som løser dette problemet, DCAT. Denne er tilpasset norske forhold og vedlikeholdes av Difi.

Difi har definert “Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)” for offentlige data.  https://doc.difi.no/dcat-ap-no/

SBN Datakategorisering arbeidsgruppe vil ta med ekspertise og erfaring fra Difi sitt arbeid og lage “how to” for hvordan byene skal kategorisere når de legger ut datasett.

Arbeidsgruppen er under planelgging og vi trenger deltagere fra først og fremst byer, men også startups / næringsliv. 

Arbeidsgruppen trenger interesenter som kan kommentere og komme med innspill på arbeidsgruppens forslag. Send epost til terje (at) smartebyernorge.no for å bli bli involvert i SBN Datakategorisering arbeidsgruppe.

Når arbeidsgruppens forslag er forankret hos intressentene publiseres det på SBN nettsider og det sendes mail til alle medlemmene i SBN.

Arbeidsgruppen består av