Workshop: Innbygger-involvering og smartby

Workshoppen vil gi en kort innføring hvilke prinsipper vi jobber etter i tjenestedesign og eksempler på metoder man kan bruke for å involvere innbyggerne. Kristin Svendsen og Dagne Vaa er begge tjenestedesignere i Making Waves og har lang erfaring med brukerinvolvering og med å holde workshops for både privat og offentlig sektor. Begge brenner for at menneskene som skal bruke tjenestene vi skaper skal få en sterk stemme i utviklingsprosessen. Kristin var tidligere tjenestedesigner i Drammen kommune, og hun vil presentere eksempel på hvordan hun her brukte workshops og intervjuer som innbyggerinvolvering. Dere vil også få teste ut noen sentrale metoder selv.

Kristin Svendsen, Making Waves
Dagne Vaa, Making Waves

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere