Spor 2: Hvordan gjøre kommunen smartere ved hjelp av hackathon

På tre år er #hack4no blitt Norges største hackathon og utstillingsvindu for data fra statlige etater. Hvilke erfaringer har primus motor Kartverket gjort seg, og hvordan kan kommunene bruke hackathon til å skape innovasjon og næringsutvikling?

Sveinung Engeland, #hack4no/Kartverket

 

Fra www.hack4.no 

Aftemovie #hack4no 2017

700 personer var innom #hack4no 27. og 28. oktober 2017 i regi av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Se den herlige "aftermovien" - utviklere, designere, gründere, studenter og andre kreative mennesker som konkurrerte om å utvikle de beste appene og tjenestene, og barn og ungdom som lærte å kode, lage apper, spill, kart og droner!