Workshop

Spor 1: Utfordringer ved å være innovatør med åpne data

Spor 1: Utfordringer ved å være innovatør med åpne data

Åpne data skal gi innovasjon og næringsutvikling, men det er et problem at dagens åpne data i liten grad er tilpasset brukernes behov. Det er utfordrende og arbeidskrevende å finne, forstå og bruke data, og datakvaliteten varierer. Det er også et problem at åpne data ikke er samordnet på tvers av kommuner. Dette gjør at apper og løsninger kun kan benyttes i en kommune – som er et for lite marked.

Marit Natvig, Seniorforsker, SINTEF

Spor 3: Lagre, bruke, analysere, gi tilgang til data

Spor 3: Lagre, bruke, analysere, gi tilgang til data

Hvordan man lagrer, bruker og gir tilgang til data vil bli en helt sentral funksjon i en moderne kommune. Fremtiden for å håndtere slike datamengder ligger i å bruke skytjenester. Skyplattformer som Microsoft Azure gir uante muligheter til å lagre og gjøre analyse av store datamengder fra eksisterende og ny teknologi. Dette representerer store muligheter men også noen åpenbare utfordringer.