Fredrikstad: IoT-byen

Fredrikstad ble kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Det tok 23 år. Nå vil byen bli Norges smarteste innen 2022. Hvordan får vi til det?

Ole Petter Finess, Rådmann, Fredrikstad kommune

Fredrikstad utmerker seg på noen viktige områder som juryen mener andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av. Det ene er at satsingen på gratis ferje som binder sammen bydelene Gamlebyen i øst, sentrum i midten og Kråkerøy i sør sammen på en naturlig og inkluderende måte. Det andre er byens offensive satsning på sentrum som har gitt resultater. Det tredje er måten kommunen, i samarbeid med andre aktører, tar i bruk forskning og ny kunnskap i sin måte å jobbe på.
— Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling Juryvurdering Attraktiv by 2017

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere