Byvekstavtaler og smarte byer

Økt behov for transport i byene kan ikke løses med mer biltrafikk. Det skaper miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene. Kollektiv, sykkel og gange må derfor ta unna transportveksten. Vi må sikre at veksten i byregionene våre blir bærekraftig og klimavennlig. Derfor må vi se planlegging av boliger, samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling i sammenheng. Hvilke er de mest sentrale smart city-elementene i byvekstavtalene?

Anders B. Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere