Mange bekker små …

Ingen enkelt leverandør kan skape smarte byer alene.
Det er et resultat av mange aktører og komponenter i et stort økosystem
Alle disse komponentene skaper stor kompleksitet i datastrømmene og administrasjon av enhetene.

Nøkkel til suksess er å holde det enkelt og modulært, forså å bygge den smarte byen sten for sten.

Andreas Carlsson
Head of Telia Next, Norge

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere