Smarte byer og samfunn bygger på geografiske data

I dette foredraget presenteres hvordan smarte byer og kommuner enkelt kan komme i gang med å dele åpne geografiske data for å invitere til innovasjon, transparenthet og ikke minst effektiv datadistribusjon.

Det vises eksempler fra en del større byer som allerede er i gang. Videre presenteres det hvordan smarte byer og kommuner gjennom åpne data kan invitere til, og skape, engasjement rundt viktige politiske initiativer.

Terje Linløkken, Smarte byer-ansvarlig, Geodata AS

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere