Smarte byer og samfunn bygger på geografiske data

I dette foredraget presenteres hvordan smarte byer og kommuner enkelt kan komme i gang med å dele åpne geografiske data for å invitere til innovasjon, transparenthet og ikke minst effektiv datadistribusjon.

Det vises eksempler fra en del større byer som allerede er i gang. Videre presenteres det hvordan smarte byer og kommuner gjennom åpne data kan invitere til, og skape, engasjement rundt viktige politiske initiativer.

Terje Linløkken, Smarte byer ansvarlig Geodata AS

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere