Et smartere samfunn

Hvilke relevante diskusjoner foregår på Stortinget? Betraktninger om smarte byer, besparelser og nytenkning.

Sverre Myrli (AP), stortingsrepresentant, Transport- og kommunikasjonskomittéen

Smart city seminar på Hurtigruten 18-19 april 2018


Flere foredragsholdere