Er smart city bare prat? Kommuner og næringsliv kommer sammen - viser faktiske smart city tiltak og løsninger

Velkommen til et seminar med 50/50 foredrag og workshops. Praktiske løsninger og erfaringer fra kommune, stat, næringsliv og forskning.

Siste tilskudd til en allerede imponerende liste med foredragsholdere er Statssekretær Werp fra Samferdelsdepartementet og Stortingsrepresentant Sverre Myrli i Samferdselskomiteen.

For: Offentlig sektor (stat, fylkeskommune og kommune), næringsliv (industriaktører, små og mellomstore bedrifter, start-ups), akademia (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter), samfunnsliv (organisasjoner, foreninger).

Seminaret holdes på Hurtigruten 18 til 19 April.  Redusert billettpris ved påmelding før 12 februar.