Blog

Grunderbillett til smart city-seminaret på Hurtigruten

Lager du en vare eller tjeneste som er smart? Vil du sitte rundt bordet med representanter fra ledelsen i 20 kommuner og høre hvilke utfordringer de vil ha løst? Eller vil du snakke med smart city fagpersonene i de 24 selskapene som er med?

18-19 april samler vi de smarteste kommunene og bedriftene i Norge ombord på Hurtigruten. 
De trenger smarte gründere for å gjøre byene smarte.