Smartbydebatten: Trengs det en nasjonal strategi for smarte byer eller ordner byene dette selv

14 aug 14:00 - 15:45 på Eureka kompetansesenter i #Arendalsuka

Stortinget stemte nylig ned forslaget om en nasjonal strategi for smarte byer. Vi spør hvorfor og lurer på om byene ordner dette selv. Til smartbydebatten har vi fått med Nils Aage Jegstad (H) og Torstein Solberg (A) som var involvert i debatten på stortinget. I panelet har vi medlemmer fra Smarte Byer Norge -Nettverket som representerer kommuner, byer, FoU og næringsliv.

Smarte Byer Norge -Nettverket inkluderer alle som jobber med smarte byer (FoU, næringsliv, offentlig og samfunnsliv).  Vi ønsker at alle skal ha like muligheter som leverandører av løsninger til byene. Data er blodet i smarte byer. Vi mener at standardisering og åpne løsninger er en forutsetning for at det kan lages løsninger som fungerer i mer enn en by.

 

Deltakere i Smartbydebatten

 

I salen - ringside har vi

Debatten og innspill fra salen ledes av

 

Program for debatten


SMARTE BYER NORGE -NETTVERKET PÅ ARENDALSUKA TIRSDAG 14 AUGUST

Sammen med medlemmene av Smarte Byer Norge -Nettverket har vi flere arrangement på Arendalsuka. Fokus på Arandalsuka er hvordan vi skal få fart på smartbyarbeidet i Norge. Norge er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Men på smartbyfronten øker forspranget til de flinkeste landene. Stortinget stemte ned forslaget til nasjonal strategi. Vi arrangerer Smartbydebatten og spør storting, kommuner, forskning, næringsliv, startups "Hva nå?".

Events i Arendalsuka