Smartbysafari

14 aug 10:30 - 16:00 på Eureka kompetansesenter i #Arendalsuka

Vi skaper en liten smart by på Arendalsuka. Et sted hvor man går for å se smarte løsninger i praksis.  Det blir alt fra små små startups til etablerte bedrifter som viser fram sine løsninger og ideer.
 

Vi legger til rette for at flest mulig medlemmer i nettverket – i denne omgang først og fremst fra start-ups og næringsliv – kan få vist fram konkrete smartbyløsninger de har utviklet. Kommunene i nettverket inviteres til å fortelle om sine planer og hva de har gjort.

Målet er her, som på seminaret på Hurtigruten, å skape en arena der vi deler erfaringer og samarbeider om å gjøre Norge til en smartbynasjon.  

Medlemmer i Smarte Byer Norge - Nettverket viser fram praktiske smartbyløsninger hele tirsdagen.  

Safari puljer

SMARTE BYER NORGE -NETTVERKET PÅ ARENDALSUKA TIRSDAG 14 AUGUST

Sammen med medlemmene av Smarte Byer Norge -Nettverket har vi flere arrangement på Arendalsuka. Fokus på Arandalsuka er hvordan vi skal få fart på smartbyarbeidet i Norge. Norge er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Men på smartbyfronten øker forspranget til de flinkeste landene. Stortinget stemte ned forslaget til nasjonal strategi. Vi arrangerer Smartbydebatten og spør storting, kommuner, forskning, næringsliv, startups "Hva nå?".

 

Events på Arendalsuka