Lansering av Smartbyavtalen for åpne data

14 aug 15:30 - 15:45 på Eureka kompetansesenter i #Arendalsuka

Det finnes ikke en smart by uten data. Data er blodet i en smart by. En app som tar deg til nærmeste ledige parkeringsplass trenger data. Om samme app skal fungere i flere byer må data være formatert likt. Smartbyavtalen er starten på jobben med å bli enige om hvordan data skal være formatert.


SMARTE BYER NORGE -NETTVERKET PÅ ARENDALSUKA TIRSDAG 14 AUGUST

Sammen med medlemmene av Smarte Byer Norge -Nettverket har vi flere arrangement på Arendalsuka. Fokus på Arandalsuka er hvordan vi skal få fart på smartbyarbeidet i Norge. Norge er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Men på smartbyfronten øker forspranget til de flinkeste landene. Stortinget stemte ned forslaget til nasjonal strategi. Vi arrangerer Smartbydebatten og spør storting, kommuner, forskning, næringsliv, startups "Hva nå?".

Events på Arendalsuka