Workshop: Smarte byer krever smart samarbeid.

14 aug 16:00 - 17:00 på Eureka kompetansesenter i #Arendalsuka

Hvordan bør kommuner samarbeide for å bli smartere seg i mellom? Hvordan kan kommuner, stat, næringsliv, akademia og samfunnsliv samarbeide?

Kvadruppel helix-samarbeid har blitt et mantra for smart city verden over. Det er en utfordring også i Norge. En type “samarbeid” er anskaffelser. Utfordringen her ligger bl.a. I å få med start-ups og innovatører. Hovedsakelig møtes denne utfordringen med innovative anskaffelser. Samarbeid mellom kommuner og akademia, og akademia og næringsliv, skjer i økende grad gjennom nasjonale og europeiske forskningsprogrammer. Samarbeid mellom kommuner og samfunnsliv har vi lange tradisjoner for i Norge, disse har blitt utvidet med bl.a. anskaffelser fra sosiale entreprenører.

Kommunene har tatt føringsrollen på smart city. De fleste kommuner starter instinktivt med å analysere hva dette skal bety hver for seg. Men for å lykkes individuelt må kommunene finne gode metoder for samarbeid seg imellom, og ikke minst må de prioritere samarbeidet. Smartby krever samarbeid på et mye bredere plan enn f.eks. digitalisering. Det er åpenbare årsaker til dette:

1. 99% av alle smartbyløsninger trenger data, men mindre enn 1% av de data som finnes er standardiserte, tilrettelagte og tilgjengeliggjorte.
2. Å identifisere, pilotere og implementere smartbyløsninger er tid- og kompetansekrevende. Det er god økonomi å dele på arbeidet.
3. Innbyggere og arbeidstakere har behov som krysser kommunegrenser, enten det gjelder mobilitet eller annet. Hvordan sørge vi for at en smartbyløsning fungerer sømløst mellom kommuner i en region (eller i hele landet)?

Målet med workshopen er at det skal vises konkrete eksempler fra samarbeid mellom kommuner, akademia og næringsliv fra behov til løsning.
I Rogaland samarbeider flere kommuner under fanen «Stavanger Smart Region», deriblant Sandnes og Stavanger, og vi vil få se eksempler på hvordan kommuner kan tjene på samarbeid på tvers. Hvordan sørger vi for at en smartbyløsning fungerer sømløst mellom kommuner i en region (eller i hele landet)?

Konsept for workshoppen:

  • 30 min innledning / inspirasjon

  • 30 min fiskebolle

  • 20 min plenum

Kristin Hetland, Greater Stavanger
Gunnar Crawford, Leder av Smartbyen Stavanger, Stavanger kommune


SMARTE BYER NORGE -NETTVERKET PÅ ARENDALSUKA TIRSDAG 14 AUGUST

Sammen med medlemmene av Smarte Byer Norge -Nettverket har vi flere arrangement på Arendalsuka. Fokus på Arandalsuka er hvordan vi skal få fart på smartbyarbeidet i Norge. Norge er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Men på smartbyfronten øker forspranget til de flinkeste landene. Stortinget stemte ned forslaget til nasjonal strategi. Vi arrangerer Smartbydebatten og spør storting, kommuner, forskning, næringsliv, startups "Hva nå?".

Events på Arendalsuka