Smart Fredrikstad startet med ideathon

fredrikstad-1.jpg

I mai ble Fredrikstad kåret til landets mest attraktive by av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Måneden etter lanserte kommunen programmet Smart Fredrikstad. 10. og 13. oktober gikk startskuddet for arbeidet med en smartbystrategi for som skal forelegges bystyret senere i vinter. Uken etter fikk byen prisen for årets bysentrum i Norge.

Fredrikstad har valgt seg bærekraft og næringsliv som hovedperspektiver på sitt smartbyarbeid. 99% av alle smartbyløsninger vil kreve tilrettelagte data. Data - eller nye kombinasjoner av data - vil kunne skape nye eller forbedre eksisterende tjenester, både kommersielle og offentlige. Utfordringen er at 99% av de data som finnes ikke er publiserte og tilrettelagte, verken fra næringsliv eller kommunens side. Dette gjelder forøvrig for hele Norge.

Dette var bakteppet for to ideathons Smarte Byer Norge AS arrangerte på oppdrag fra Fredrikstad kommune.  - En ideathon kan beskrives som en hackathon uten hackere og uten data, men med dataeiere, forklarer Gard Jenssen i Smarte Byer Norge. Konseptet, som først ble testet i Larvik kommune, baserer seg på en blanding av seminar, workshop, pitch-event og rundebordskonferanse. Rundt 20 dataeiere fra kommune, stat, næringsliv og lokale organisasjoner deltok på hver av de to dagene.

- Vårt inntrykk er de som deltok synes dette var et godt initiativ, sier rådmann Ole Petter Finess.. For det første er det ikke ofte disse aktørene møtes rundt et bord i fri diskusjon. For det andre inviterer Fredrikstad kommune aktørene til noe annet enn et rent leverandørtreff. Det er vel så viktig for kommunene å etablere en felles forståelse for hva smartby skal innebære i Fredrikstad.

- Byen skal ikke ene og alene bli smart ved at kommunen definerer behov og kjøper inn tjenester. Ca 45% av kommunebudsjettet går til helse og velferd. Kan vi f.eks. finne løsninger som erstatter enkelte kommunale tjenester med tjenester mellom forbruker og bedrift? Og kan lokale/regionale bedrifter utvikle løsninger sammen? Dette var noen av spørsmålene Finess stilte til deltakerne.

- Vi er godt fornøyd med formen og innholdet i ideathon som et verktøy i starten med å forme en felles smartbykultur i et lokalsamfunn, sier Gard Jenssen i Smarte Byer Norge AS. Det er viktig at både de som planlegger og de som utfører i en virksomhet, om den er offentlig eller privat, får en felles forståelse for hva smartby handler om. Ikke minst gjelder dette hva slags rolle tilrettelegging og nye kombinasjoner av data vil bety både for offentlige tjenester og ny næringsvirksomhet, sier Jenssen.

fredrikstad-2.jpg

 

For ordens skyld:

Smarte Byer Norge AS er et rådgivningsselskap. Selskapet driver også Smarte Byer Norge nettverket. Nettverket drives på ikke-kommersiell, ideell basis, som en del av selskapets samfunnsansvar. Fredrikstad kommune er medlem i nettverket, og valgte å melde seg inn etter at oppdraget om å gjennomføre Ideathons ble gitt til Smarte Byer Norge AS. Medlemskapet innebærer ingen økonomiske eller andre forpliktelser i forholdet mellom Smarte Byer Norge AS og Fredrikstad kommune.