Om Smarte Byer Norge AS

Smarte Byer Norge AS er et konsulent- og rådgivningsselskap, som i tillegg til å drifte nettverket Smarte Byer Norge, tilbyr kurs og konsulentbistand. Vårt mål er å bidra til å akselerere en god og bærekraftig smartby-utvikling i Norge. Vi anser det å drifte Smarte Byer Norge nettverket som vårt samfunnsansvar.

Vi tilbyr tjenester for offentlig sektor, næringsliv, FoU-virksomheter og andre. Ingen kan lage smartby-løsninger uten data. Vi tilbyr derfor en rekke tekniske kurs for å hjelpe offentlige og private virksomheter med å tilrettelegge og publisere åpne data. Vi driver Norges største smartbynettverk og har tatt initiativ til en rekke arbeidsgrupper.

Vi har holdt på siden sommeren 2016 og har en kort, men hektisk historie.

Smarte Byer Norge team

Smartbyentusiaster, hjelpere og støttespillere

Smarte byer blir ikke til over natten og flere har hjulpet til med å skape Smarte Byer Norge.

Lyst til å bli med på laget?

Vi er åpen for både flere partnere og tilknyttede eksperter.

Kontakt terje@smartebyernorge.no