Bli med oss til Nordic Edge Expo 2018

Vi tar Smart with a Heart på alvor når vi tilbyr hjerterom og rimelig “husrom” til våre medlemmer på Smarte Byer Norge standen under årets Nordic Edge Expo.

Samhandling står sentralt under konferansen, og det samme vil vi tilrettelegge for. Vi ønsker å ha med minst tre kommuner og tre næringslivsaktører per dag. Last Miles Communication AS har takket ja til å være vår hovedsamarbeidspartner. Sammen med dem inviterer vi din kommune/virksomhet til å være sammen med oss på vår stand for kroner 2500 per person per dag. Dette inkluderer inngangsbillett til konferansens utstillingsarealer.

Med teknologi kan vi forbedre byene våre, bidra til å nå bærekraftsmålene og øke livskvaliteten. Men for å skape slike løsninger må det samhandling til. Betydningen av samhandling understrekes når vi skaper en møteplass for kommuner = problemeiere og privat næringsliv = utviklere av løsninger.

Disse er med på vår stand under Nordic Edge Expo 2018:

Fra nettverket stiller

Nordic Edge er trinn tre i raketten

Toget har gått fra stasjonen og det trengs en rakett for å ta det igjen.

Gjennom Smarte Byer Norge -Nettverket skaper vi møteplasser og organiserer flere arena for å få til samarbeid mellom næringsliv, FoU og offentlig. Vi har tatt initiativ til "rakettprosjektet" som, innen utgangen av året, skal plassere Norge i toppsjiktet innen smarte byer.

Trinn 3 er lansering av standarder for datasett under Nordic Edge

Trinn 2 i raketten var politisk forankring på Arendalsuka.  Smartbydebatten med lansering av Smartbyavtalen ble rakettdrivstoff

Trinn 1 var Hurtigruten Smart City seminaret i april. Konsensus om at det må standardiseres.