Rakettprosjektet

Norge er kjent for å ta i bruk ny teknologi raskt. Men på smartbyfronten øker forspranget til de flinkeste landene. Smarte Byer Norge har som mål å akselerere smartbyutviklingen i Norge. Det gjør vi ved å skape en samarbeidsarena, holde kurs, arrangere seminar og drive Smarte Byer Norge-nettverket.  

Men det går fortsatt for tregt. Toget har forlatt stasjonen og de flinkeste landene øker forspranget.

Vi starter nå Rakettprosjektet som, innen utgangen av året, skal plassere Norge i toppsjiktet innen smarte byer.<>

Trinn 3 er lansering av standarder for datasett under Nordic Edge.

Trinn 2 i raketten er politisk forankring på Arendalsuka. Det gjør vi ved å arrangere Smartbydebatten. I panelet sitter sentrale stortingspolitikere, ledere i byer, kommuner, privat næringsliv. I salen sitter smartbyentusiaster fra Smarte Byer Norge-nettverket.

Trinn 1 var Hurtigruten Smart City-seminaret i april. Raketten har 7 trinn og vi søker nå sponsorer og støttespillere for å nå det ambisiøse målet.

Ta kontakt med terje@smartebyernorge.no eller roger@smartebyernorge.no for å se hvordan vi sammen kan nå målet.

 

 

 

“Norge ligger allerede 2–3 år etter foregangsland” 

Forslaget til nasjonal strategi for smarte byer konkluderer med at Norge ligger 2-3 år etter foregangsland som Spania, Japan og Sør-Korea. Vi har ikke erfaring med situasjonen i Asia, men vi kjenner til situasjonen i Europa gjennom de vi har samarbeidet med. 
Vår erfaring er at land i Europa, da spesielt Nederland og Spania, har så stor fart nå at de drar i fra Norge. 
Da vi startet Smarte Byer Norge mente vi at Norge lå 2 år etter Europa. Vi mente at teknologilandet Norge raskt ville ta igjen Europa ved å bygge på erfaringene som var gjort i Europeiske land. Men vi anslår nå at Norge ligger nærmere 3 år etter og at det er lite samarbeid mellom kommuner, FoU og næringsliv.