Rakettprosjektet

Norge skal bli best på løsninger for smarte byer! Vi velger å bli best på smarte byer innen utgangen av året, ikke fordi det er enkelt, men fordi det er vanskelig. Bærekraftsmålene, omstillingen fra olje, fortettingen til byene, kravet om et transparent og åpent samfunn er nøkkelord. Innbyggere i by og land går med en datamaskin i lomma og forventer at det skal være like lett å bruke kommunale tjenester som å handle på nettet. 

rakett_slide.001.png

 

For å få fart på dette må det standardisering til. Standardisering som gjør det mulig å  konkurrere på like vilkår. Standarder gjør at en løsning som fungerer for en kommune vil fungere for en annen kommune.


Standarder gjør at:

  • Alle har like muligheter
  • En løsning fungerer i flere byer
  • Innovatører får internasjonalt marked
  • Kommunen ikke er låst mot en leverandør
  • Samarbeid på tvers og med alle

Dette krever samarbeid mellom næringsliv, FoU og offentlige virksomheter. Smarte Byer Norge - Nettverket, er foruten å være landets største smartbynettverk også det eneste nettverket som fokuserer på at alle må med om det skal bli fart i sakene. Det nytter ikke med ett nettverk for bare forskning, bare for de største byene, bare for det ene eller det andre.
Se mer om Smarte Byer Norge -Nettverket http://www.smartebyernorge.no/nettverk/

Trinn 1 i raketten

På “Hurtigruten Smart City” i April var 80 personer fra Smarte Byer Norge -Nettverket samlet for  å sammen se på status på smartbyaktivitetene i landet. Noen kommuner, som Stavanger, hadde kommet langt, mens andre var i startgropa. 
Seminaret tok mål av seg til å koble flest mulig aktører sammen til faglig program og sosial møteplass. Fokus var samarbeid. Og den klare tilbakemeldingen til oss i Smarte Byer Norge var at dette vil vi ha mer av.
Se mer om Hurtigruten Smart City seminaret på http://www.smartebyernorge.no/hurtigruten


Det tar ikke helt av

Vi i Smarte Byer Norge ser at det ikke tar helt av - vi tror at i løpet av de snart 3 årene vi har jobbet med dette så har gapet mellom hva som skjer i Norge og hva som skjer i Europa økt. 
Vi føler at vi i Norge nå ligger 3 år bak og ikke 2 år som vi trodde da vi startet opp Smarte Byer Norge.

Rakettprosjektet - Innen utgangen av året skal Norge være i toppsjiktet

Vi tar initiativet til å starte et rakettprosjekt som gjør at Norge, innen utgangen av året, er i toppsjiktet rundt smarte byer. 

Data er blodet i smarte byer. Vi setter fokus her først. Vi vil derfor ha med de mest visjonære medlemmene i Smarte Byer Norge -Nettverket med på å definere standarder som alle har bruk for.  Uten standarder vil ikke alle dingsene/ datamaskiner/ IoT henge sammen. Vi ønsker ikke å finne opp standarder, snarere adoptere det som finnes, og så enes om å bruke en måte å legge ut data på.

Det kan være så enkelt som jobben Stavanger, Gjesdal, Trondheim og Bærum gjorde da de definerte hvordan skoleruta skal se ut. Alle skoler har en skolerute og deler denne ut til foreldre slik at de vet når det er fri, planleggingsdag osv for sine barn.
Det finnes trolig hundre forskjellige måter å  legge ut, formatere og skrive ut en skolerute rundt om i hundrevis av kommuner og enda flere skoler. 
Nå finnes det en standard måte å gjøre det på slik at innovatører kan lage app’er som gjør skoleruta enklere tilgjengelig for tusenvis av foreldre.

Ta kontakt med
Terje@smartebyernorge.no / 900 56 958 om du er en av de som vil være med å sette fart på smartby i Norge.