Last Mile Communication

Hvem er vi?

LMC´s datakommunikasjons- og videoløsninger sikrer liv og verdier

Vi i Last Mile Communication AS har som hovedfokus å levere systemer og løsninger som ivaretar mennesker, liv og helse. Viktige funksjoner, kritisk infrastruktur, drift, produksjon og tjenesteyting.

Bortfall eller stans i produksjon og levering av kritisk infrastruktur og sammfunnsviktige funksjoner vil påvirke oss mennesker, industrien og våre arbeidsplasser.

Last Mile Communication AS har gjennom kompetansepartnere og systemintegratorer levert teknologi som løser segmentenes behov for sikkerheten og løpende overvåkning.

Vi er en leverandør som har lang erfaring med datakommunikasjon over alle typer media som bl.a radio/GSM og de fleste typer industrielle protokoller. Og komplette IP-videoløsninger.

I samarbeid med våre kunder leverer vi utstyr og systemer til installasjoner over hele verden. Vi leverer også spesialtilpassede løsninger på oppdrag og konsulent bistand.

Nettside: https://www.lmc.no/