Noe smart på gang i departementene?

digitaliseringsutvalget.jpg

Kommentar

Det er gledelig å se at regjeringen nå setter smartby på dagsorden. Med innspill fra Stavangers næringssjef Tone Grindland får diskusjonen riktig innretning.

Så får vi håpe de ikke diskuterer for lenge. Allerede sommeren 2015 satset den spanske regjeringen 190 millioner Euro på smartbytiltak i den første nasjonale strategien for smarte byer utviklet i et europeisk land. Den finske satsingen (6Aika) har eksistert enda lenger, og hadde ikke vært mulig uten substansielle midler (fra EUs strukturfond). Britene har satset gjennom incentivmidler kanalisert gjennom UKs versjon av Innovasjon Norge, og Nederland er vel godt på vei ferdig med sin strategi, utviklet i fellesskap av regjering og byer. Land som vi gjerne vil sammenligne oss med er altså minst to år foran Norge i løypa.

I et nasjonalt perspektiv er smartby et politikkområde som berører nær sagt alle departementer. I et internasjonalt perspektiv er smartby kanskje mest næringspolitikk. Smartbyløsninger kan godt sammenlignes med programvare: Nå en løsning er utviklet for én by kan den gjenbrukes i andre byer over hele verden. Hvis vi er gode eksporterer vi mer enn vi importerer. Men til forskjell fra programvare, kan ikke smartbyløsninger lages av noen smartinger på kveldstid hjemme i stua. De må lages i samspill med kommunene - og de har ikke suksess i et globalt marked på sin radar når de gjør sine bestillinger.

I den grad regjeringen skal diskutere smartby videre, håper vi de har dette som perspektiv. Offentlig infrastruktur og tjenestetilbud bør sammenlignes med en naturressurs: Når byene implementerer smarte løsninger i samarbeid med norske forskere og næringsliv skapes potensielt store økonomiske verdier. At byen blir smartere (mer produktiv) er i dette perspektivet som en bonus å regne. Norge trenger en plan.

Sist uke holdt jeg et innlegg om hvordan Norden kan ta en større andel av det globale smartbymarkedet enn det vårt samlede befolkningstall skulle tilsi. Resonnementet i dette innlegget kan også brukes på Norge som aktør. Vi tror ikke det en nasjonal strategi for smarte byer bør være spesielt dyr. Kompetanse, effektiv samordning og strategiske incentiver vil være en god miks.