eHealth

På FI-STAR sin Use Case trekkes Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST) i Tromsø fram som en av suksess historiene. Men når vi spør dem om FI-STAR får vi en annen historie:

Takk for din henvendelse, men jeg er redd for at jeg ikke kan hjelpe deg noe særlig med dette.
Vi var med i et prosjekt hvor komponenter fra FI-WARE skulle testes ut i helsesammenheng, men resultatene var ikke mye å bygge videre på.
Derfor har vi heller ikke fulgt opp dette i ettertid.
Vår erfaring fra prosjektet var at det var for umodent for helse-området, men det er sikkert en bedre status for FI-WARE nå enn det var da. EU har brukt mye ressurser på dette så det blir nok fulgt opp og forbedret.

Det er publisert info om prosjektet på FI-STAR sin blogg. Ser ut til at dette var et prosjekt som gikk i 2012 til 2014. Prosjektet har sin egen blogg https://fewtouch.wordpress.com/

 

Fi-STAR har en katalog med de byggeklossene de har utviklet / liste over sine Use-Case. Når vi kikker på det ser det ut som en god del Beta saker.