Fredrikstad klinkær til - vil bli IoT-byen

2017-10-13 10.12.32.jpg

Du skal ikke lete lenge før du finner noen som sier at "smarte byer" for det meste er prat - og det er få konkrete tiltak på gang.  Nå ser det ut til at vi må revurdere. Denne uken kjørte Stavanger sitt første LoRaWAN hackathon der innovatører ble sluppet løs på byens nye sensornett.  Og i dag "klinkær" Fredrikstad til med pressemelding der rådmann Ole Petter Finess annonserer at Fredrikstad vil bli "IoT-byen på Østlandet.

Fra pressemeldingen fra Fredrikstad kommune:

- Utnyttelsen av IoT-plattformen må utvikles i samarbeid med næringsaktører som vil satse på IoT. Vi vet at det i regionen er flere fremragende næringsaktører som vil satse på IoT i sin utvikling av framtidens produkter, sier rådmann Ole Petter Finess, som fortsetter: - Hvorfor ikke bruke Fredrikstad-samfunnet som utgangspunkt for innovasjon og uttesting basert på bruk av IoT-teknologien? Vi har troen på at en satsing på «IoT-byen Fredrikstad» vil sette byen på kartet som en spennende næringsdestinasjon.

Det synes vi er både gledelig og overraskende. Gledelig, fordi dette var en av hovedidéene som kom opp på de to ideathonene vi fasiliterte med Fredrikstad i oktober. Overraskende, fordi det Fredrikstad omsetter idéer i handling forrykende fort.  I Smarte Byer Norge er vi opptatt av at kommuner bør samarbeide, og det samarbeidet skjer allerede gjennom OASC Norge, der både Fredrikstad og Stavanger inngår. Aarhus i Danmark har også vært tidlig ute med eget IoT-nettverk, så her finnes det muligheter for å sørge for at innovatører som lager noe som fungerer i Fredrikstad også vil fungere i Aarhus og Stavanger,

Samtidig ser vi her nok også starten på konkurransen som kommer mellom byer. Både Fredrikstad og Stavanger har oppfattet at smartby også handler om næringsutvikling, og ser at én måte å få til dette på er å tiltrekke seg innovatører. Innovatører er som barn som bygger spennende ting med Lego - altså ikke bare følger tegningene. For smartby er tilgang på tilrettelagte data som en kasse med legoklosser. IoT-nettverk blir å regne som den store Legoplaten som det skal bygges på.