Når noen blir anmeldt for innovasjon

Foto:  Bruce Lawson

Det er mye som kan sies om Ruter. Blant annet er Ruter-appen(e) smart(e) eller dum(me), litt etter som hvordan du ser på det. Og er Ruter egentlig så innovative som de bør være? Kanskje Ruter for eksempel ikke bør lage egne apper eller selge egne billetter?

Ruter-appene er smarte, på den måten at de sparer de reisende for masse tid. Dessuten spares Ruter for tungvint og dyr billett- og kontanthåndtering. Ingen av de europeiske storbyene jeg har vært i som kaller seg smarte har gjort det samme hittil. Jeg skryter gjerne av Ruter til folk jeg treffer i London eller Berlin.

Men er du utlending på besøk i Oslo, stiller det seg ofte annerledes, ettersom Ruter-appen ikke godtar utenlandske bankkort som betalingsmiddel dersom ikke bruker “3D secure”. Som turist i Paris, Brussel eller London fungerer det greit å betale med et normalt kredittkort. Det burde det også gjøre i Oslo.

Ruter-appene er også dumme, fordi de er to apper når de burde være én. De utnytter heller ikke det potensialet de har som en av de få appene de fleste i Oslo og Akershus bruker daglig (hvor mange andre apper har du på første skjerm på mobilen?). Det er ikke vanskelig å finne nye forretningsmuligheter basert på den innsikten. 

Det er lov å si at Ruter er innovative, men også at de ikke følger med i tiden. 19-årige Sigurd laget en egen billett-app for å gjøre noe Ruter burde ha gjort selv for lenge siden, nemlig tilby muligheten for å gi en ikke-oppbrukt billett til en venn. Det er foreløpig påstand mot påstand i saken. Ruter mener han har drevet utstrakt svindel over en seksmåneders periode.

Dermed ble han politianmeldt av Ruter. Sigurd sier selv han bare har laget en løsning for å dele ubrukte eller delvis ubrukte billetter med andre. Det endte uansett med politianmeldelse. Med mindre en rettsinstans fastslår at Sigurd er en utspekulert svindler og kriminell bør kollektivselskapet kanskje undersøke mulighetene for å hyre ham inn for å forbedre produktet sitt.

Ruters misjon bør være å få folk til å reise kollektivt, og da blir det meningsløst å forsøke å straffe noen for å hjelpe sine venner til å reise kollektivt. Her er det åpenbart en konflikt mellom to mål: Å få flere til å bruke buss, trikk og bane, eller å sørge for mest mulig inntekter. Klima- og fortettingsutfordringer bør selvfølgelig komme først.

Anmeldelsen av Sigurd er kanskje et symptom på at det ikke holder med en oppdatert logo og en mobilapp for at et tradisjonelt kollektivselskap skal bli innovativt. Den delen av smartby som handler om skape ny næring er høyt på agendaen i alle oppegående byer i verden nå, og her må ruters eiere - politikerne - kjenne sin besøkelsestid.

Som et offentlig eid selskap har nemlig Ruter en rolle å spille som tilrettelegger for ny næring. Av alle offentlige tjenestevirksomheter er potensialet kanskje aller størst i Ruter. Selskapets data og billettdistribusjon er en gullgruve for innovative smartbygründere.

Ruter publiserer deler av sine data med dette som begrunnelse, slik sett har de tatt det første steget. En utvikler eller gründer kan med åpne data i dag lage en forbedret og kommersiell versjon av én av Ruter-appene - den som forteller deg hvordan du kommer deg rundt.

Det er dessverre langt fra nok. Den eneste muligheten for å lage en app som konkurrerer med Ruter blir dermed å lage en app som er enklere å bruke, eller som inkluderer andre attraktive tjenester. Men Ruter selv har to fordeler som er så store at konkurranse i prinsippet blir umulig: For det første har de data om bruk (riktignok ikke foreløpig om de reisendes bevegelser), for det andre har de selve billettløsningen.

I tillegg kommer at Ruter kontrollerer billettprisene, eller mer presist: Politikerne i Oslo og Akershus fastsetter prisene Ruter skal sette. Ruter har monopol på distribusjon. Innenfor reisenæringen hadde det vært uhørt. Der er det vanlig å kjøpe opp større kvanta reiser eller overnattinger og pakketere, eller omsette i kombinasjon med andre forretningsmodeller.

Det er mulig å tenke seg mange aktører som kan gjøre forretning med full (og lik!) tilgang til data og billettsystem, samt muligheter til å fastsette egne priser. Gründere er én gruppe. Medieselskaper en annen. Reiseselskaper og alskens aktører som arbeider med å koble kjøpere og selgere, en tredje.

Tenk deg et eksempel der en gründer kjøper 100.000 månedskort av Ruter og videreselger dem rimeligere til reisende som melder seg inn i et fordelsprogram hun har laget. Forretningsmodellen kan være at butikkene i fordelsprogrammet betaler gründeren for å få faste kunder. Kundene ville fått billigere månedskort, gründeren ville tjent penger, Ruter ville spart penger, flere ville reist kollektiv, og butikkene hadde tjent mer.

Ruter bør konsentrere seg om å drive god kollektivtrafikk. Deres fortjeneste burde komme fra billettinntekter og over skatteseddelen. Selskapet burde faktisk ha som sin strategi ikke å levere billett- og navigasjonsapper rettet mot publikum i det hele tatt. Det er umulig å konkurrere med en aktør som eier hele verdikjeden. Både brukervennlighet og opplevd verdi vil gjøres bedre av kommersielle aktører i konkurranse. Dette er først og fremst et politisk spørsmål, og svaret vil betinges av forståelsen byrådet har av problemstillingen.

Innovasjon kan Ruter bidra med i form av gode tjenester og tilrettelagte data til økosystemet av aktører som driver butikk rettet mot de reisende. Sannsynligvis kan de også tjene gode penger på å verdiøke og tilrettelegge data, så lenge alle aktører har lik tilgang.

Det er ingen tvil om at konkurranse vil føre til bedre produkter enn Ruter kan tilby i dag. En flora av lokale reiseapper ville garantert oppstått dersom Ruter hadde åpnet opp for det. Med kommersielle kollektivreise-apper hadde vi fort fått mange nyttige ekstratjenester for kollektivreisende. Starbucks hadde kanskje laget en kaffedeal. Lokale butikker hadde lokket med interesse- og lokasjonsbaserte spesialtilbud. Turistselskaper kunne laget en egen app for besøkende cruiseturister, osv.

Dette er en utvikling som garantert kommer, forsøk er i gang i Sverige. Spørsmålet er bare hvorfor Ruter bør være først i Europa med dette i full skala. Svaret på det er ganske enkelt: Hvis Ruter er først, er sjansen for at norske selskaper kan kopiere dette i internasjonale markeder størst. Uansett er de kanskje det første kollektivselskapet som anmelder noen for å hjelpe dem til å bli mer innovative. Det blir det verken mer innovasjon, reisende, eller ny næring av.

Kronikk av Gard Jenssen 8. november 2017. Publisert i en noe forkortet utgave i Dagsavisen.