Smart modenhet i norske kommuner

Bildet er publisert under Creative Commons lisens.

Bildet er publisert under Creative Commons lisens.

Smarte Byer Norge gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse i norske kommuner. Målet er å finne ut hvor mange av dem som har et forhold til smarte byer/kommuner som begrep, hva de forbinder med dette, og litt om hvilke prosjekter som pågår og hvilke løsninger de selv tenker på som smarte.

Svarene har begynt å komme, og ikke overraskende er det flest av de mindre kommunene hittil som ser ut til å forbinde "smart" med digitalisering. Byene har kommet litt lenger, og her snakker man oftere som en smart city-satsing. En av de første byene vi fikk svar fra var Kristiansund, der rådmann Arne Ingebrigtsen skriver:

En Smart by er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som er kommunens overordnede styringsdokument (og vedtatt av bystyret). Den Smarte byen er igjen forankret i FNs bærekraftsmål og danner grunnlaget for de disipliner alle kommunale planer må svare ut. Med andre ord blir [f.eks.] ikke Pleie- og omsorgsplanen(e) godkjent uten at de har et "smart" element i seg. 

For min egen del ble jeg varm i smartbyhjertet da jeg leste dette. Smartby handler nemlig ikke om å ha smarte prosjekter eller å ha et eget smartbyprogram. Det hjelper i selvfølgelig i starten - for å skape oppmerksomhet rundt smartby som tema - men på sikt er det dette som gjelder: Gjøre alle kommunens tjenesteområder smarte. Her har Kristiansund hoppet over all praten og gått rett til mål, i hvert fall på papiret.

Ingebrigtsen kan også fortelle at Kristiansund har definert 27 smarte prosjekter, så da blir det nok ikke det siste du leser om Kristiansund på disse sidene. 

Gard :-)