Line Pedersen

Kommunikasjonsansvarlig

Line+Pedersen%40work_.jpg

Line har ansvaret for markedskommunikasjon hos Smarte Byer Norge. Av utdannelse er hun Sivilmarkedsfører med en Master i internasjonal markedsføring. Hun har i en årrekke bygget merkevarer for globale organisasjoner i en rekke bransjer. De siste årene hos en leverandør av IT sikkerhetsløsninger til byggebransjen hvor fokuset har vært markedsføring på digitale flater herunder sosiale media og innholdsproduksjon.

Line har lang erfaring fra selskaper som jobber målrettet med bærekraft som en del av det overordnede samfunnsansvaret. Som en nysgjerrig og engasjert sjel er hun opptatt av hvordan digitalisering og innovasjon kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling med publikum på laget. Nøkkelen er enkelt og tilgjengelig.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/linepedersen2/?locale=no_NO | line@smartebyernorge.no | Tlf. 934 66 357